ส่วนประกอบของกันสาดแบบมีแขนค้ำ

1.โครงกันสาดแบบ
มีแขนค้ำ

2.ระบบควบคุม
(สามารถเลือกระบบได้)

3.ชนิดของมอเตอร์
(สามารถเลือกสีได้)

4.สีของผ้า
(สามารถเลือกสีได้)

ระบบควบคุม

สามารถเลือกได้ระหว่าง

การประกอบและติดตั้ง

“Roofie มีวิธีการติดตั้งให้เลือก ดังนี้”

*กันสาดแขนยื่น จะได้รับการประกอบเป็นชุดจากบริษัทแล้ว เมื่อไปถึงหน้างาน จึงสามารถติดตั้งได้ทันที เจาะตัวอาคารเพื่อยึดโครงกันสาดแขนยื่นเข้ากับตัวอาคาร โดยช่างที่ติดตั้งจะทำการปรับองศาการเอียงให้ได้มาตรฐาน เพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพที่สุด

ติดต่อเพื่อสั่งซื้อ